Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

KÖZBESZERZÉSI EXPÓ 2023

Közbeszerzési Döntőbizottság

A közbeszerzési eljárásokat érintő egyes jogviták intézésére a jogalkotó speciális jogállású szervezetet, a Közbeszerzési Döntőbizottságot hozta létre, melynek hatáskörét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) előírásai határozzák meg. A Kbt. értelmében a Hatóság keretében működő Közbeszerzési Döntőbizottság független, országos hatáskörrel rendelkező szerv. A közbeszerzési biztosok döntéshozataluk során függetlenek, a jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfelelően döntenek, döntéseik meghozatalával kapcsolatban nem befolyásolhatók és nem utasíthatók.

A Döntőbizottság eljárása a polgári peres eljárásokkal mutat számos hasonlóságot, melyben a felek jogvitáját kontradiktórius eljárásban dönti el. A Döntőbizottság hivatalból – a törvényben meghatározott szervek és személyek ilyen irányú kezdeményezése nyomán – vagy az arra jogosult által előterjesztett kérelem alapján jár el. A Kbt. 144. § (1) bekezdése alapján jogorvoslati eljárásnak a közbeszerzésre, a közbeszerzési eljárásra, az építési, illetve szolgáltatási koncesszióra, valamint a koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó jogszabályokba ütköző magatartás vagy mulasztás miatt kerülhet sor, amelynek célja, hogy gyorsan és hatékonyan fel lehessen lépni a jogsértésekkel szemben.