Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

KÖZBESZERZÉSI EXPÓ 2023

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) 2010. július 1-jén jött létre. Feladata meghatározott európai uniós és más nemzetközi támogatások - ennek keretében a vonatkozó közbeszerzési eljárások - második szintű ellenőrzése.

A Főigazgatóság autonóm államigazgatási szerv. A 2022. évi XLIV. törvény tartalmazza a Főigazgatóság jogi státuszára, szervezetére, feladataira és eljárásaira vonatkozó részletes szabályokat.

Szakmai tevékenységében a Főigazgatóság független az irányító hatóságoktól, közreműködő szervezetektől, az igazoló hatóságtól, illetve a kedvezményezettektől. A Főigazgatóság a tevékenységének tervezése során, a módszerek kiválasztásában és a program végrehajtásában önállóan jár el, befolyástól mentesen állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó jelentéseket, amelyek tartalmáért felelősséggel tartozik.

logo-eutaf