Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

KÖZBESZERZÉSI EXPÓ 2023

Építési és Közlekedési Minisztérium

2023. január 1-jével megvalósult a társasági integráció az új állami építési beruházási rendszer megvalósításának egyik első lépéseként. Az Építési és Beruházási Minisztérium (ÉKM) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet szerint a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. január 1-jével megszűnt és feladatait jogutódként az Építési és Beruházási Minisztérium vette át.

A miniszter tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, állami építési beruházásokkal foglalkozó egyes gazdasági társaságok integrálásra kerülnek akként, hogy a társaságok által ellátott alkotó funkciókat (azaz az állami építési beruházások kezeléséhez kapcsolódó feladatokat) az ÉKM szervezete látja el.

A minisztérium az állami beruházásokért, építésgazdaságért, építésügyi szabályozásért, építéshatósági ügyekért, településfejlesztésért, településrendezésért, településkép védelméért, területrendezésért és pár kivétellel a kulturális örökség védelméért felel. 2022. november 22-étől a minisztériumhoz tartoznak a közlekedési ügyek is, így többek között a közlekedési hálózati infrastruktúra fejlesztése, vasút fejlesztése és a közszolgáltatás keretében elvégzendő helyközi személyszállítási szolgáltatás megrendelése.

ÉKM_png