A Közbeszerzési Hatóság nemzetközi konferenciája

  Tájékoztatás FAKSZ-oknak

  Tájékoztatás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók részére

  A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint a szaktanácsadói névjegyzékbe vételhez, valamint a névjegyzékbe történt bejegyzés megújításához összességében 15 tanulmányi pont értékű közbeszerzési szakmai képzéseken történt részvétel szükséges.

  A közbeszerzési szakmai képzés célja, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók naprakész tudással, magas szintű ismeretekkel és széles körű tapasztalaton alapuló felkészültséggel rendelkezzenek. A közbeszerzési szakmai képzések elismerése során a közbeszerzésekért felelős miniszter minden képzéshez meghatározott számú továbbképzési tanulmányi pontot rendel a képzés tematikájára és összetettségére tekintettel.

  A Közbeszerzési Hatóság "A KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG FENNÁLLÁSÁNAK 25. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ ONLINE NEMZETKÖZI KONFERENCIA” a fenti rendelet szerinti közbeszerzési képzésként történő elismerését kezdeményezi a közbeszerzésekért felelős miniszternél. A Miniszterelnökség a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel 4 továbbképzési tanulmányi pont értékben határozta meg a konferencia pontértékét. A Rendelet 4. §-ának (3) bekezdése értelmében a megszerzett továbbképzési tanulmányi pontok a képzés napjától vagy a képzés utolsó napjától számított két évig használhatók fel.

  A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a (2c) bekezdésének megfelelően a képző szervezet a képzésre történő jelentkezések során külön adatlapon összesíti a jelentkezők regisztrációs adatait, valamint az elismert képzéseken részt vevőkről jelenléti ívet vezet, és ezen dokumentumokat a képzést követő tíz napon belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszternek. A Rendelet 2. §-ának (2d) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter a megküldött dokumentumok alapulvételével nyilvántartást vezet, és a megküldést követően legkésőbb huszonegy napon belül tájékoztatja a tanulmányi pontszámra jogosult részt vevőt – a jelenléti íven feltüntetett – elektronikus levelezési címén a továbbképzési tanulmányi pontszámok nyilvántartásba vételéről.

  A továbbképzési tanulmányi pontok nyilvántartásba vételének feltétele a konferencia teljes időtartama alatti online jelenlét, amelynek teljesültét folyamatosan ellenőrizni fogjuk. Ennek keretében öt alkalommal teszünk fel olyan kérdést, amelyre történő válaszadással Önök jelenlétüket igazolni tudják. A tanulmányi pontok megszerzéshez négy, az informatikai rendszer által névhez kötötten naplózott válaszadás szükséges.

  Amennyiben a jelentkezés során a rendezvényen (képzésen) való részvétel célja a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékébe történő bejegyzés, vagy a névjegyzékbe vétel megújítása.

  Ha a „Nem” választ jelöli meg, a konferenciához kapcsolódó tanulmányi pontok száma nem kerül nyilvántartásba vételre. Felhívjuk a tisztelt jelentkezők figyelmét arra, hogy a tanulmányi pontok utólagos igazolása nem lehetséges, ezért kérjük, hogy válaszukat ennek figyelembe vételével tegyék meg.