International conference by the Public Procurement Authority of Hungary

Tájékoztatás FAKSZ-oknak

Tájékoztatás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók részére

 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint a szaktanácsadói névjegyzékbe vételhez, valamint a névjegyzékbe történt bejegyzés megújításához összességében 15 tanulmányi pont értékű közbeszerzési szakmai képzéseken történt részvétel szükséges.

A közbeszerzési szakmai képzés célja, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók naprakész tudással, magas szintű ismeretekkel és széles körű tapasztalaton alapuló felkészültséggel rendelkezzenek. A közbeszerzési szakmai képzések elismerése során a közbeszerzésekért felelős miniszter minden képzéshez meghatározott számú továbbképzési tanulmányi pontot rendel a képzés tematikájára és összetettségére tekintettel.

A Közbeszerzési Hatóság a "KIHÍVÁSOK A FENNTARTHATÓ KÖZBESZERZÉSEKBEN”kétnapos nemzetközi konferencia fenti rendelet szerinti közbeszerzési képzésként történő elismerését kezdeményezi a közbeszerzésekért felelős miniszternél. 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet(a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a (2c) bekezdésének megfelelően a képző szervezet a képzésre történő jelentkezések során külön adatlapon összesíti a jelentkezők regisztrációs adatait, valamint az elismert képzéseken részt vevőkről jelenléti ívet vezet, és ezen dokumentumokat a képzést követő tíz napon belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszternek. A Rendelet 2. §-ának (2d) bekezdése alapján a közbeszerzésekért felelős miniszter a megküldött dokumentumok alapulvételével nyilvántartást vezet, és a megküldést követően legkésőbb huszonegy napon belül tájékoztatja a tanulmányi pontszámra jogosult részt vevőt – a jelenléti íven feltüntetett – elektronikus levelezési címén a továbbképzési tanulmányi pontszámok nyilvántartásba vételéről.

A továbbképzési tanulmányi pontok nyilvántartásba vételének feltétele az első napon a jelenléti ív háromszori aláírása: a konferencia kezdetéig, ebédszünet végén, valamint a konferencia első napi zárásakor; a második napon a jelenléti ív kétszeri aláírása, amelyet a második napi program megkezdéséig, valamint a konferencia zárásakor szükséges megtenniük az érdekelteknek.  Felhívjuk a tisztelt szaktanácsadók figyelmét, hogy az aláírások bármelyikének hiánya esetén a tanulmányi pontok nem kerülnek nyilvántartásba vételre.