A Közbeszerzési Hatóság nemzetközi konferenciája

  Előadók

  2020. OKTÓBER 27.

  MEGNYITÓK

   

  Dr. Kovács László

  Közbeszerzési Hatóság, elnök

  Domokos László

  Állami Számvevőszék, elnök

  Bánki Erik

  Országgyűlés Gazdasági Bizottsága, elnök

  Rigó Csaba Balázs

  Gazdasági Versenyhivatal, elnök


  HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KÖZBESZERZÉSI AKTUALITÁSOK

   

    Alvydas Stancikas

    Európai Bizottság

  Alvydas Stančikas az Európai Bizottság Belső piac, ipar-, vállalkozás- és kkv-politikáért felelős főigazgatóságán (DG GROW) dolgozik, a Közbeszerzési szabályozási és jogorvoslati osztály osztályvezetője. Az Európai Bizottság munkájában 2008 óta vesz részt, korábban szellemi tulajdonhoz fűződő jogok érvényesítésével és a belső piacra vonatkozó jogszabályok alkalmazásával foglalkozott.

  Ezt megelőzően tizenegy éven át vett részt Litvánia uniós csatlakozásának koordinációjában. Hazájában különféle területeket irányított az Európai Ügyek Minisztériumában, a Litván Kormány Európaügyi Bizottságában és a Litván Köztársaság Kormányhivatalában. A Litván Kormány Európaügyi Kancelláriahelyettesi tisztséget is betöltötte.

  A Vilniusi Egyetem képzését követően a Párizs-Sud Egyetemen közgazdasági egyetemi diplomát, és Diplomáciai és Nemzetközi Szervezetek Igazgatásából szakirányú oklevelet szerzett.

   

  Isabel Rosa

  Európai Bizottság

  Isabel jelenleg csoportvezetőként dolgozik az Európai Bizottság Belső Piaci, Ipar-, Vállalkozás- és Kkv-politikai Főigazgatóságának Innovatív és E-Közbeszerzési Osztályán. PhD fokozatot szerzett a közszolgálat digitális átalakításának kormányzati keretrendszere témában, a nemzeti védelemre szakosodott és diplomája van alkalmazott matematikából.

  Több mint 30 éves tapasztalattal rendelkezik IKT és közigazgatás menedzsmentben, főként vezető pozícióban dolgozott, többek között helyettes államtitkárként az Építésügyi, Közlekedési és Kommunikációs Minisztériumban, valamint a Minisztérium IKT Bizottságának elnökeként Portugáliában. Makaón és Portugáliában a közigazgatásban szerzett tapasztalatot többek között adózás, védelem, szociális lakhatás, építési beruházás és közbeszerzési területeken. Több mint 13 éve foglalkozik elektronikus közbeszerzési rendszerekkel, az elektronikus közbeszerzési modul egyik oktatója a római Tor Vergata Egyetemen és a Belgrádi Egyetemen.

   

  Carmen Ciciriello

  Carmen Ciciriello kormányoknak és uniós intézményeknek dolgozik tanácsadóként a digitalizációs szakpolitikák és kezdeményezések területén. Az elektronikus közbeszerzés szakértője és évek óta az Európai Bizottság tanácsadója. A Celeris Csoport igazgatójaként vett részt a szabványok meghatározásban és a megoldások megvalósításában az interoperabilitás és a nyílt adatok előnyeinek kihasználása céljából európai szinten.

  Személyesen koordinálja a Linked Open Data projekt környezetvédelmi és egészségügyi adatait az Európai Unióban, továbbá számos elektronikus közbeszerzési és elektronikus számlázási projektben vesz részt. Csapata pénzügyi ellátási láncokban alkalmazott blokklánc és gépi tanulási megoldásokkal foglalkozik.

  Carmen Ciciriello a PEPPOL (páneurópai online közbeszerzés) igazgatójaként felelt a vonatkozó szabványok uniós kormányok általi elfogadásáért és irányította a PEPPOL szabványok bevezetését a Brit Egészségügyi Minisztériumban. Az Olasz Digitális Ügynökség (AgID) tanácsadója volt, kidolgozta az ISA2 Bizottság (átjárható megoldások az európai közigazgatás számára elnevezésű bizottság) számára az e-közbeszerzés analitikai javaslatot és kapacitásfejlesztő tevékenységet vezetett a CEN workshop-ban.

  2008 óta az Európai Bizottság számos szakértői csoportjának tagja, köztük az érdekeltekből álló szakértői csoportnak, a fizetési rendszerekkel foglalkozó piaci szakértői csoportnak és az elektronikus számlázási európai bizottsági szakértői csoportnak.

   

  Christopher H. Bovis

  Hull Egyetem, Egyesült Királyság

  Christopher H. Bovis a Hull Egyetem nemzetközi és európai üzleti tudomány professzora.

  Christopher Bovis professzor nemzetközi vezető szerepet tölt be a közbeszerzések és a köz- és magánszféra partnerségi megállapodások (PPP) területén. Szakterülete az európai üzleti jog, valamint a trösztellenes törvény és politika, különös tekintettel a közszféra irányítására.

  Kormányzati tanácsadó a közszférát érintő reformok tekintetében és számos kiemelt projektben jár el a köz- és magánszféra képviseletében is. Az Egyesült Királyságban, az Európai Unióban és a tengerentúlon is fontos szerepet tölt be a kiemelt PPP-k kialakításában.

  Rendszeresen publikál nemzetközi jogi folyóiratokban, számos monográfiát és cikket jelentet meg európai és nemzetközi üzleti témában. A Lexxion Verlagsgesellschaft által kiadott European Procurement and Public-Private Partnerships Law Review főszerkesztője. Az Oxford University Press gondozásában megjelent The Law of EU Public Procurement és a Public Procurement: Case Law and Regulation kiadványok szerzője, az Elgar által kiadott The Research Handbook on EU Public Procurement Law című és a Routledge kiadó égisze alatt megjelenő Public Private Partnerships in the EU szakkönyvek szerzője. Tudományos munkái számos nyelven elérhetőek, beleértve a kínai, az orosz, a francia és a német nyelvet is.

   

  Dr. habil Boros Anita LL.M.

  Államtitkár, ITM

  Dr. habil. Boros Anita, LL.M. 2001-ben végzett a Budapest Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen igazgatásszervezőként, majd 2005-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen jogász diplomát szerzett. 2009-ben jogi szakvizsgát tett, ezzel egyidejűleg a Károli Gáspár Református Egyetem Doktori Iskolájában az Állam és Jogtudományok Doktoraként PhD tudományos fokozatot szerzett. 2010 óta az Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem Összehasonlító Állam- és Jogtudományi Szakjogász (LL.M.) titulusát is birtokolja, 2016-ban habilitált. Angol nyelvből középfokú, német nyelvből szakmai felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszékének egyetemi docense, korábbi tanszékvezetője, a Széchenyi István Egyetem Globalizációs Kompetencia Központ kutatóprofesszora. Több mint 220 db főként önálló mű szerzője, számos önállóan jegyzett tárgy oktatója, doktorandusz hallgatók témavezetője. Több kitüntetés birtokosa (köztársasági ösztöndíj, Pro Regio díj, miniszteri elismerés), hazai és nemzetközi tudományos konferenciák rendszeres előadója, valamint szervezője.

  2010 óta több jelentős tisztsége van, így a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja, a Pro Publico Bono – Magyar Közigazgatás c. folyóirat főszerkesztője (2019-2020), a Kodifikáció és Közigazgatás szerkesztőbizottsági tagja (2012-től), a Közbeszerzési Szemle szerkesztőbizottságának elnöke (2010-2014), a Közbeszerzési Értesítő Plusz szerkesztőbizottságának tagja (2015-től), a Bírósági Szemle szerkesztőségének a tagja (2019-től), továbbá a Közbeszerzési Hatóság Tanácsának tagja, közigazgatási alap- és szakvizsga-bizottsági elnök és tag, habilitációs bizottságok tagja, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület elnöke, a Magyar Jogász Egylet tagja.

  Jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára. Kutatási területe a hazai és európai közigazgatási (hatósági) eljárásjog, a közszolgáltatások, a közbeszerzések és az állami beruházások fejlesztésének, valamint az állami vállalatok megfelelőségének és fenntarthatóságának egyes kérdései.

   

  STRATÉGIAI SZEMPONTOK A KÖZBESZERZÉSEKBEN

   

  Dario Dubolino

  Európai Bizottság

  Dario Dubolino az Európai Bizottság Mobilitáspolitikai és Közlekedési Főigazgatóságának fenntartható és intelligens közlekedésért felelős tisztviselője. Fő feladata a tiszta járművek támogatásának kidolgozása, különös tekintettel a közelmúltban módosított Tiszta Jármű Irányelvre. Korábban az Európai Bizottság Tengerügyi és Halászati Főigazgatóságánál, az Európai Bizottság Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Hivatalánál, ezt megelőzően pedig az Olasz Környezetvédelmi Minisztériumnál dolgozott. Diplomáját a Genova-i Egyetemen szerezte nemzetközi kapcsolatok szakon.  

   

  Emmanuelle Maire

  Európai Bizottság, Környezetvédelmi Főigazgatóság

  Emmanuelle Maire jelenleg az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságán (DG ENV) dolgozik Brüsszelben. Ő vezeti a Fenntartható Termelés, Termékek és Fogyasztásért felelős csoportot. A csoport alapvető tevékenysége a körkörös és zöld gazdaságra való áttérés támogatása az Európai Unióban.

  Korábban több pozíciót is betöltött az Európai Bizottságnál: a többoldalú környezetvédelmi együttműködésért felelős osztály vezetője volt (2015-2018) és az EU belső piaci légi közlekedési osztályát is vezette (2010-2015). Ezt megelőzően 2001 és 2010 között versenyjogi szakelőadó volt az Európai Bizottságnál, melynek keretében feladata a légitársaságok számára nyújtható állami támogatások megengedhetőségéről szóló döntések előkészítése volt. Tagja volt az EU légiközlekedési csoportjának, amely az első „Nyílt égbolt” megállapodást tárgyalta az Európai Unió és az Egyesült Államok között. Az európai repülésügy általános koordinációját végző Légi Közlekedési Igazgató munkáját is támogatta.

  Emmanuelle Maire Franciaországban a Grenoble Egyetemen és a Párizs-Panthéon Sorbonne Egyetemen diplomázott politológia és nemzetközi kapcsolatok szakon. Németországban politikatudományt tanult, és a College of Europe-nál (Bruges, Belgium) európai mesterfokozatú diplomát szerzett.

   

  dr. Nagy Paulina

  Beszerzési igazgató, Szegedi Tudományegyetem

  Jogász diplomája megszerzését követően posztgraduális jogász-közgazdász oklevelet szerzett.

  2003-2016 között Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési referense, majd ezt követően a Szegedi Tudományegyetem beszerzési igazgatója. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó.

  Munkája részét képezi az SZTE akadémiai és klinikai oldal beszerzési struktúrájának irányítása, a beszerzési eljárások koordinálása, a megkötött szerződések ellenjegyzése. Apparátusával a beszerzési igényeket az egyszerű, értékhatárt el nem érő beszerzési igényektől a közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolításáig valósítja meg. Folyamatosan részt vesz a hazai és uniós források felhasználásának szabályszerű megvalósításában.

  A Szegedi Tudományegyetem közbeszerzési referens képzésének oktatója, vendégelőadó a Budapesti Corvinus Egyetemen.

   

  Csepreghy Nándor

  Igazgató, Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány

  Diplomáját a Szegedi Tudományegyetem történelem, majd kommunikáció és PR szakán szerezte.

  Politikai pályája 2003-ban kezdődött, amikor részt vett a Fidelitas sarkadi alapszervezetének megalapításában, majd ugyanebben az évben alelnökének választotta a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség helyi alapszervezete. A 2006-os önkormányzati választásokon asszisztensként segítette a Fidesz-KDNP szegedi polgármesterjelöltjét. 2007-ben a Fidelitas Országos Elnökségének tagja, majd 2009-ben operatív alelnöke lett.

  2010-ben az országgyűlési választásokon Fidesz-KDNP szegedi képviselőjelöltjének kampányfőnökeként dolgozott, majd 2011-2012 között a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kommunikációs főosztályvezetője lett. 2013-tól a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára volt, 2015 októberétől pedig a Miniszterelnökség politikai államtitkárává, Lázár János miniszter helyettesévé nevezték ki.

  2018 novembere óta, az Áder János köztársasági elnök által alapított Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány igazgatója.

   

  ELLENŐRZÉS ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

   

  Katarzyna Tyc-Okońska

  Jogász, több mint 10 éves közbeszerzési tapasztalattal, ajánlatkérőknek, gazdasági szereplőknek és ellenőrző szerveknek, köztünk uniós forrásból finanszírozott szerződéseket ellenőrző intézményeknek is dolgozott. Szakmai tapasztalatot szerzett uniós forrásból támogatott beruházásokat megvalósító intézményeknél, továbbá a szerződések odaítélésében. Részt vesz az állásfoglalások előkészítésében, képzéseket és konferenciákat tart ajánlatkérők, gazdasági szereplők, audit intézmények és gazdasági bűncselekményeket vizsgáló szervek számára. Több közigazgatási és közbeszerzési cikk szerzője. Jelenleg a Lengyel Közbeszerzési Hivatal közbeszerzési ellenőrzési osztályának főosztályvezető-helyettese, valamint a Közbeszerzési Hivatal Kormányzati Antikorrupciós Programjának koordinátora. Diplomáját a Navarrai Egyetem IESE Üzleti Karán szerezte közigazgatásból.

   

  Dr. Dencső Balázs

  EUTAF

  Dr. Dencső Balázs, a szegedi József Attila Tudományegyetemen 1999-ben végzett jogászként, 2010. óta az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság vezetője. Korábban a Pénzügyminisztériumban tanácsosként, osztályvezetőként, majd főosztályvezető-helyettesként foglalkozott az államháztartási ellenőrzések harmonizációjával. Az EUTAF több programozási ciklus óta ellátja a közösségi pénzügyi alapokból (pl. Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap) származó támogatásokkal kapcsolatos tagállami audit hatósági funkciót. Dr. Dencső Balázs számos hazai és külföldi konferencián és workshopon tartott előadást az uniós támogatásokkal érintett közbeszerzések tárgyában, különböző folyóiratokban több cikke megjelent. Több, ellenőrzéssel, illetve közbeszerzéssel foglalkozó munkacsoport tagja.

   

  Dr. Bertók János

  OECD Kormányzati Igazgatóság

  Dr. Bertók János irányítja az OECD stratégiai közbeszerzést, a közszféra integritását, ellenőrzését és auditját támogató tevékenységét. Az OECD a politikai döntéshozókat és a szakértőket egyaránt segíti egy átfogó és koherens integritási rendszer kialakításában, az integritás kultúrájának megteremtésében és az elszámoltathatóság megerősítésében a kockázatalapú belső ellenőrzés és a hatékony felügyelet révén.

  Az OECD összehasonlító elemzése elősegíti az adatokon alapuló szakmapolitikai vitákat és egységes minták létrehozását az integritás szempontjából fontos és magas kockázatú tevékenységek tekintetében is, mint például a közbeszerzés, a lobbi-tevékenység és a politikai finanszírozás. Az OECD élen jár az összehasonlító adatok nyújtásában, a jó gyakorlatok feltérképezésében, valamint alapelvek, szakpolitikai iránymutatások és gyakorlati eszközök kidolgozásában a politikai döntéshozók és a vezetők számára.

  Az OECD úttörő munkája során olyan nemzetközi ajánlásokat adott ki, mint a 2017. évi Ajánlás a közszféra integritásához; a 2015. évi Ajánlás a közbeszerzésekhez; a 2010. évi Ajánlás a lobbitevékeny átláthatóságára és integritására és a 2003. évi Ajánlás a közszolgáltatásban az összeférhetetlenség kezelésére. Az OECD a G20-ak átláthatóság, elszámoltathatóság és az integritás előmozdítására irányuló erőfeszítései mellett – többek között – támogatja a korrupcióellenes normák megerősítésére irányuló törekvéseket, különösen a jó gyakorlatokról szóló jelentések és a G20-alapelvek kidolgozása tekintetében, a közelmúltban az összeférhetetlenség kezelése, a közbeszerzések, a vám-integritás és a közérdekű bejelentő személyek védelme területén.

  Mielőtt 1997-ben csatlakozott az OECD-hez, Dr. Bertók János a Miniszterelnökség közigazgatás korszerűsítéséért felelős osztályvezetője volt. Előtte a Belügyminisztériumban, mint a Közigazgatási Államtitkár szakmai titkára segítette a közszolgálat és a közigazgatás új jogi és intézményi kereteinek létrehozását.
   


  Dr. Kugler Tibor

  Főtitkár, Közbeszerzési Hatóság

  Dr. Kugler Tibor az ELTE Állam-és Jogtudomány Karán szerzett diplomát, majd először ügyvédjelöltként dolgozott. 2007 óta a Közbeszerzési Hatóság munkatársa, 2012 januárjától a Közszolgálati és Támogató Főosztály főosztályvezetője, majd 2020 áprilisától a Hatóság főtitkára. Az ELTE JOTOKI Közbeszerzési szakjogász képzésének és a Budapesti Corvinus Egyetem Közbeszerzési menedzser képzésének óraadó oktatója. Számos hazai és nemzetközi közbeszerzési konferencia és workshop előadója.