Közbeszerzési Hatóság nemzetközi konferenciája

Tájékoztatás FAKSZ-oknak

Tájékoztatás a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók részére

 

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók (FAKSZ) kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet szerint a szaktanácsadói bejegyzés megújításához közbeszerzési szakmai képzéseken történt részvétel igazolása szükséges. A rendelet értelmében közbeszerzési szakmai képzés szervezésére és lebonyolítására a közbeszerzésekért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a Közbeszerzési Hatóság és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. melléklete szerinti felsőoktatási intézmény jogosult.

 

A közbeszerzési szakmai képzés célja, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók naprakész tudással, magas szintű ismeretekkel és széles körű tapasztalaton alapuló felkészültséggel rendelkezzenek. A közbeszerzési szakmai képzések elismerése során a közbeszerzésekért felelős miniszter minden képzéshez meghatározott számú továbbképzési tanulmányi pontot rendel a képzés tematikájára és összetettségére tekintettel.

 

A Közbeszerzési Hatóság az Átlátható, hozzáférhető és versenyképes közbeszerzés című konferenciájának a fenti rendelet szerinti közbeszerzési képzésként történő elismerését kezdeményezte a közbeszerzésekért felelős miniszternél. A Miniszterelnökség a rendelet 4. §-ának (1) bekezdése szerint adható maximális, azaz 5 továbbképzési tanulmányi pont értékben határozta meg a konferencia értékét. 

 

A Közbeszerzési Hatóság a konferencián történt részvétel esetén igazolást állít ki a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó részére. Az igazolás kiadásának feltétele a jelenléti ív háromszori aláírása, amelyet az érdekelteknek a konferencia kezdetéig, ebédszünet után, valamint a rendezvény zárásakor szükséges megtenniük.  Felhívjuk a tisztelt szaktanácsadók figyelmét, hogy az aláírások bármelyikének hiánya esetén igazolást nem áll módunkban kiállítani.